TuREEFF Nedir?

TuREEFF (Turkish Residential Energy Efficiency Financing Facility): Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’dır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” AİKB (Clean Technology Fund) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonudur.

AİKB ve AİKB’in sağladığı ve anlaşmalı bankalarca dağıtılacak toplam 270 Milyon Dolar, Enerji Verimliliği kredileri konusunda bir değişimi teşvik eden, geniş kapsamlı ve Teknik Danışmanlık Desteğiyle bütünleşik bir programdır.

Enerji Verimliliği yatırım projelerinin belirlenip geliştirilmesi ve TuREEFF’e başarılı proje başvurularının yapılmasında yerel ve uluslar arası uzmanlardan oluşan TUREEFF ekibi kredi kullanmak isteyenlere teknik destek sağlayacaktır. Bu teknik destek kredi kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek ve Avrupa Birliği ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından karşılanacaktır.

Detaylı bilgi için: www.ebrd.com, www.climateinvestmentfunds.org, www.europa.eu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB):282,5 Milyon Dolar kredi sağlamaktadır.

Temiz Teknoloji Fonu (AİKB): 67,5 Milyon Dolar destek sağlamaktadır.

Avrupa Birliği (AB): Programda verilecek teknik danışmanlık desteği AB tarafından finanse edilmektedir.

Katılımcı Bankalar:Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve TuREEFF programına katılan bankalardır: Garanti Bankası, Şekerbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası

Kredi Kullananlar: TuREEFF kredisi kullanan ve Proje Danışmanından ücretsiz teknik destek danışmanlığı alanlardır.

Proje Danışmanı: Kredi kullanacaklara teknik danışmanlık desteği sağlar.

MWH Türkiye, TuREEFF programının Proje Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Konsorsiyumun görevi; TuREEFF programının geliştirilmesi ve konutlarda enerji verimliliği projelerine teknik destek verilmesidir.

Proje Danışmanı ayrıca; Programın genel koordinasyonundan sorumludur; bankaların kapasite geliştirilmesi ve eğitimleri gibi konuların yanında, TuREEFF’e başvuran projelerin uygunluğu konusunda da danışmanlık verir.

Katılımcı Bankalar
Çözüm Ortakları